Tracklight

Disse passer rett in i din euroskinne som du har dine gamle lamper i. Vanligvis brukt i butikker. Ofte kalt spotter